english l'italiano makedonski
slovensko shqipë
Ura:
FOTOREPORTAŽE
Terenske vaje
Kozjansko 2001


Terenske vaje
Štanjel 2001


Ekskurzija SED
Etnološke zbirke na Tržaškem


Terenske vaje
Vipavski Križ 2001


Postavljanje razstave
DUO Slovenj Gradec 2002


Terenske vaje
Šentrupert 2002


Terenske vaje
Jeremitišče 2002


Terenske vaje
Kobarid 2002


Site Meter
Etno je fletno je naslov samostojnega projekta, s katerim želim etnologijo približati ljudem!
Nastal je na lastno pobudo in je popolnoma samostojno delo. Zanj v celoti odgovarja spletni administrator in avtor Benjamin Bezek.
Strani so nekomercialne in res samo za dobro družbe. Vsakršne pripombe, pobude, pohvale ali morebitno sodelovanje je nadvse dobrodošlo.