english l'italiano makedonski
slovensko shqipë
KOBARID

Ostale fotoreportaľe:||||||
||||||
||Etno je fletno je naslov samostojnega projekta, s katerim ľelim etnologijo pribliľati ljudem!
Nastal je na lastno pobudo in je popolnoma samostojno delo. Zanj v celoti odgovarja spletni administrator in avtor Benjamin Bezek.
Strani so nekomercialne in res samo za dobro druľbe. Vsakrąne pripombe, pobude, pohvale ali morebitno sodelovanje je nadvse dobrodoąlo.