english l'italiano makedonski
slovensko shqipë
KULTURA ISLAMASpletni administrator:
Benjamin Bezek

Zadnja sprememba:
15. januar 2002

Uvod-Struktura
Osnovna literatura o etnologiji in metodah dela v stroki.
Etnologija Balkana
Seznam razpoložljive literature o Srbiji in Srbih, ki jo je sestavil asistent Peter Simonič.
Kultura islama
Literatura o religiji, filozofiji, mistiki in umetnosti islama.
Urbana antropologija
Literatura o Novi in Stari Gorici, Goriški, Štanjelu in Vipavskem križu.
Zgodovina etnoloških in
antropoloških teorij
Izbor študijske literature za izpit iz Zgodovine etnoloških in antropoloških teorij.
  RELIGIJA, FILOZOFIJA IN MISTIKA

 • BESIM KORKUT (prevajalec), 1989: Kur'an s prevodom. Sarajevo, El Kalem.
 • BESIM KORKUT (prevajalec), 1989: Prevod Kur'ana. Sarajevo, El Kalem.
 • HAFIZ MUHAMMED PANDŽA in DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ (prevajalca), 1990: Kur'an časni. Zagreb, Stvarnost.
 • ABDUHU MUHAMMED, 1989: Risale Et-Tewhid. Sarajevo, El Kalem.
 • BAKHTIAR LALEH, 1976: Sufi - Expressions of the Mystic Quest. London, Thames and Hudson.
 • BEHESHTI S.M.H., 1966: Islamic Echo in Europe - Basic Teaching of Islam. Hamburg, Islamic Centre Hamburg.
 • BUCAILLE MAURICE, 1978: Biblija, Kur'an i Nauka. Sarajevo, Starješinstvo Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
 • BUČAN DANIJEL, 1991: Al-Gazali i Ibn Rušd - Mišljenje u svjetlosti vjere i razuma. Zagreb, Hrvatsko filozofsko društvo.
 • DE BOER T.J., 1967: The History of Philosophy in Islam. New York, Dover Publications, Inc.
 • EL-DŽISR NEDIM, 1984: Vjerovanje u Boga u svjetlu filozofije, Nauke i Kur'ana. Sarajevo, Starješinstvo Islamske zajednice BiH, Hrvatske i Slovenije.
 • EL-QARADAWI JUSUF, 1997: Halal i Haram u Islamu. Sarajevo, NIPP Ljiljan - Islamica.
 • ERNST CARL W., 1997: Sufism. Boston & London, Shambala.
 • GARAUDY ROGER, 1990: Živi islam. Sarajevo, El Kalem.
 • HAMIDULAH MUHAMMED, 1989: Uvod u islam. Sarajevo, Biblioteka Akaid.
 • KARIĆ ENES, 1990: Hermeneutika Kur'ana. Zagreb, Hrvatsko filozofsko društvo.
 • MAHMUD MUSTAFA, 1991: Kur'an - pokušaj savremenog razumijevanja. Sarajevo, El Kalem.
 • MEYEROVITCH DE VITRAY EVA, 1988: Antologija sufijskih tekstova. Zagreb, Naprijed.
 • NASR SEYYED HOSSEIN, 1993: An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines. Albany, State University of New York Press.
 • NASR SEYYED HOSSEIN, 1991: Tri muslimanska mudraca - Ibn Sina, Suhrawardi, Ibn Arebi. Sarajevo, El Kalem.
 • NURI-HADŽIĆ OSMAN, 1986: Muhamed A.S. i Kur'an - Osvrt na historiju islamske kulture. Sarajevo, Starješinstvo Islamske zajednice BiH, Hrvatske i Slovenije.
 • NURI-HADŽIĆ OSMAN, 1968: Muhamed A.S. i Kur'an - Kulturna istorija islama. Sarajevo, Vrhovno Islamsko starješinstvo Islamske vjerske zajednice u SFRJ.
 • PETERS F.E., 1968: Aristotle and The Arabs - The Aristotelian Tradition in Islam. New York, New York University Press.
 • SHARIF M.M., 1990: Historija islamske filozofije, s kratkim pregledom drugih disciplina i savremene renesanse u islamskim zemljama. Zagreb, August Cesarec.
 • SMAILAGIĆ NERKEZ, 1990: Leksikon islama. Sarajevo, Svjetlost.
 • STODDART WILLIAM, 1976: Sufism - The Mystical Dovtrines and Methods of Islam. London, Thorsons Publishers LTD.


  SPLOŠNA
 • AKBAR S. AHMED in HASTINGS DONNAN, 1994: Islam, Globalization and Postmodernity. London, Routledge.
 • AKBAR S. AHMED, 1996: Od Samarkanda do Stornoveja - Živi islam. Sarajevo, Preporod - islmske informativne novine.
 • ARNALDEZ ROGER, 1993: A La Croise Des Trois Monotheismes - Une communaute de pensee au Moyen Age. Paris, Bibliotheque Albin Michel.
 • ASAD MUHAMED, 1981: Put u Meku. Sarajevo, Starejšinstvo Islamske zajednice BiH, Hrvatske i Slovenije.
 • BOUHDIBA ABD AL-WAHAB, 1994: Vrt milovanja: fenomen seksualnosti u islamu. Sarajevo, Ljiljan.
 • BULAC ALI, 1995: Islam i demokracija - Teokracija i totalitarizam. Sarajevo - Ljubljana, Ljiljan.
 • BURCKHARDT TITUS, 1970: Die Maurische Kultur in Spanien. München, Verleg Georg D.W. Callwey.
 • BURLOT JOSEPH, 1990: La Civilisation Islamique. Paris, Hachette education.
 • ČANČAR NUSRET in KARIĆ ENES, 1990: Islamski fundamentalizam - Šta je to? Sarajevo, Mešihat Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
 • ČENGIČ HASAN, 1990: Islamske teme. Zagreb, Islamska zajednica Zagreb.
 • DŽAIT HASAN, 1989: Evropa i islam. Sarajevo, Starješinstvo Islamske zajednice BiH, Hrvatske i Slovenije.
 • ETHIENNE BRUNO, 2000: Radikalni islamizem. Ljubljana, Cankarjeva založba.
 • EL-ZEIN SAMIH'ATEF, 1996: Islam and Human Ideology. London, Kegan Paul International.
 • GABRIELI FRANCESCO, 1985: Istorija arapske književnosti. Sarajevo, Svjetlost.
 • HANGI ANTUN, 1990: Život i običaji muslimana. Sarajevo, Svjetlost.
 • HITTI PHILIP K., 1961: History of the Arabs. London, The Macmillan and company LTD. Seventh edition.
 • LAROI ABDALLAH, 1987: Islam et Modernite. Paris, Editions La Decouverte.
 • RISOJEVIĆ RANKO, 1988: Slavni arapski matematičari. Beograd, Nolit.
 • SAID EDWARD J., 1997: Covering islam, How the Media and the Experts Determinate How We See the Rest of the World. London, Vintage.
 • SAID EDWARD J., 1995: Orientalism, Western Conceptions of the Orient. London, Penguin Books.


  UMETNOST
 • ARNOLD THOMAS, 1965: Painting in Islam - A Study of the Place of Pictorial Art in Muslim Culture. New York, Dover Publications, Inc.
 • ATIL ESIN, 1981: Art of the Mamluks - Renaissance of Islam. Washington D.C., Smithsonian Institution Press.
 • CANTACUZINO SHERBAN, 1985: Architecture in Continuity Building in the Islamic World Today. New York, Islamic Publications LTD.
 • CRICHLOW KEITH, 1995: Islamic Patterns - An Anlytical and Cosmological Approach. London, Thames and Hudson.
 • GABRIJAN DUŠAN in NEIDHARDT JURAJ, 1957: Bosanska arhitektura. Ljubljana, Državna založba Slovenije.
 • GABRIJAN DUŠAN, 1985: Bosensko orientalna arhitektura v Sarajevu s posebnim ozirom na sodobno. Ljubljana, Partizanska Knjiga.
 • HOAG JOHN D., 1982: Historia De La Arquitectura: Arquitectura Islamica. Buenos Aires, Viscontea.
 • NASR SEYYED HOSSEIN, 1987: Islamic Art and Spirituality. Albany, State University of New York Press.
 • RICE-TALBOT DAVID, 1991: Islamic Art. London, Thames and Hudson.
 • STIERLIN HENRI, 1993: Architecture of the World - Ottoman Turkey. Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH.
 • STIERLIN HENRI, 1996. Islam Volume I, Early Architecture from Baghdad to Cordoba. Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH.
 • SWEETMAN JOHN, 1991: The Oriental Obsession - Islamic Inspiration in British and American Art and Architecture 1500-1920. Cambridge, Cambridge University Press.Etno je fletno je naslov samostojnega projekta, s katerim želim etnologijo približati ljudem!
Nastal je na lastno pobudo in je popolnoma samostojno delo. Zanj v celoti odgovarja spletni administrator in avtor Benjamin Bezek.
Strani so nekomercialne in res samo za dobro družbe. Vsakršne pripombe, pobude, pohvale ali morebitno sodelovanje je nadvse dobrodošlo.