english l'italiano makedonski
slovensko shqipë
Ura:
SVETA DEŽELA


Kristjani v SirijiDžamijaJudje 1Sodobni IzraelPalestinska samoupravaTržnicaJudje ob Zidu žalovanjaIzraelIslamski radikalizem
Vzhodni kristjaniKdo so bili Filistejci?
So Judje tudi Kristjani?Judovska pravovernost
Kako Jud prične dan?Vitezi Božjega groba
HanukkaKamen Jezusovega maziljenja
Armenska pravoslavna CerkevŠavuot


Site
Meter

Etno je fletno je naslov samostojnega projekta, s katerim želim etnologijo približati ljudem!
Nastal je na lastno pobudo in je popolnoma samostojno delo. Zanj v celoti odgovarja spletni administrator in avtor Benjamin Bezek.
Strani so nekomercialne in res samo za dobro družbe. Vsakršne pripombe, pobude, pohvale ali morebitno sodelovanje je nadvse dobrodošlo.