english l'italiano makedonski
slovensko shqipë
UVOD-STRUKTURASpletni administrator:
Benjamin Bezek

Zadnja sprememba:
13. januar 2002

Uvod-Struktura
Osnovna literatura o etnologiji in metodah dela v stroki.
Etnologija Balkana
Seznam razpoložljive literature o Srbiji in Srbih, ki jo je sestavil asistent Peter Simonič.
Kultura islama
Literatura o religiji, filozofiji, mistiki in umetnosti islama.
Urbana antropologija
Literatura o Novi in Stari Gorici, Goriški, Štanjelu in Vipavskem križu.
Zgodovina etnoloških in
antropoloških teorij
Izbor študijske literature za izpit iz Zgodovine etnoloških in antropoloških teorij.
 • A. BAŠ, ur: Slovensko ljudsko izročilo. Ljubljana, 1980.
 • A. BAŠ in S. KREMENŠEK, ur.: Pogledi na etnologijo. Ljubljana, 1978.
 • Enciklopedija Slovenije: gesla etnologija, folklora, folkloristika, ljudska kultura in druge iztočnice s prilastkom ljudska, ljudski, ljudsko.
 • Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Uvod. Poročila. Vprašalnice I-XI. Ljubljana, 1976-1979.
 • J. FIKFAK: Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana, 1999.
 • I. GRAFENAUER in M. MATIČETOV, ur.: Narodopisje Slovencev II. Ljubljana, 1952.
 • S. JUŽNIČ: Socilna in politična antropologija. Ljubljana, 1977.
 • S. JUŽNIČ: Antropologija. Ljubljana, 1987.
 • S. KREMENŠEK: Občna etnologija. Ljubljana, 1973.
 • S. KREMENŠEK: Etnološki razgledi in dileme 1, 2, 3, 4. Ljubljana, 1983-1990.
 • R. LOŽAR, ur.: Narodopisje Slovencev I. Ljubljana, 1944.
 • R. G. MINNICH: Socialni antropolog o Slovencih. Zbornik socialnoantropoloških besedil. Ljubljana, 1993.
 • R. MURŠIČ in M. RAMŠAK, ur.: Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Zbornik prispevkov s kongresa v Cankarjevem domu v Ljubljani 24.10.-27.10.1995. v: Knjižnica Glasnika SED 23. Ljubljana, 1995.
 • V. NOVAK: O bistvu etnografije in njni metodi. Slovenski etnograf 9 (1956): 7-14.
 • V. NOVAK: Slovenska ljudska kultura. Ljubljana, 1960.
 • V. NOVAK: Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana, 1986.
 • B. ŠKERLJ: Antropologija i etnologija. Beograd, 1959.
 • M. TERSEGLAV: Ljudsko pesništvo. v: Literarni leksikon, zv.32. Ljubljana, 1987.


 • H. BAUSINGER: Volkskunde. Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse. Berlin-Darmstadt, 1971.
 • H. BAUSINGER, ur.: Populus revisus. Beiträge zur Erforschung der Gegenwart. v: Volksleben; Bd.14. Tübingen, 1966.
 • R. BENDIX: Amerikanische Folkloristik. Eine Einführung. v: Ethnologische Paperbacks. Berlin, 1995.
 • R. BOROFSKY, ur.: Assessing Cultural Anthropology. New York, 1994.
 • R. W. BREDNICH, ur.: Grundriss der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. v: Ethnologische Paperbacks. Berlin, 1994.
 • Y. BROMLEY, ur.: Soviet Ethnology and Anthropology Today. Paris, 1974.
 • A. M. CIRESE: Cultura egemonica e cultura subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale. Palermo, 1972.
 • G. COCCHIARA: Istorija folklora u Europi. v: Biblioteka XX vek; 62/1,2. Beograd, 1984.
 • M. S. GARBARINO: Sociocultural Theory in Anthropology. A Short Histroy. New York, 1977.
 • H. GERNDT: Kultur als Foschungsfeld. Über volkskundliches Denken und Arbeiten. v: Münchner Beiträge für Volkskunde; Bd.5. München, 1986.
 • H. GERNDT: Studienskript Volkskunde. Eine Handreichung für Studierende. v: Münchner Beiträge für Volkskunde; Bd.12. München, 1997.
 • I. M. GREVERUS: Kultur und Alltagswelt. Eine Einführung in Fragen der Kulturanthropologie. v: Beck'sche Schwarze Reihe; 182. München, 1978.
 • M. HARRIS: Culture, People, Nature. An Introduction to General Anthropology. New York, 1993.
 • E. HATCH: Antropološke teorije. v: Biblioteka XX vek; 35/1,2. Beograd, 1979.
 • E. HOBSBAWM in T. RANGER, ur.: The Invention of Tradition. Cambridge, 1983.
 • A. HULZKRANTZ: General Ethnological Concepts. v: International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore I. Copenhagen, 1960.
 • R. KEESING: Cultural Anthropology. A Contemporary Perspective.
 • A. KUPER: Anthropology and Anthropologists. The Modern British School. London-New York, 1996.
 • A. L. KROEBER, ur.: Antropologija danas. Beograd, 1972.
 • K. MOSZYŃSKI: Glavni pravci i metode etnoloških nauka. Beograd, 1962.
 • S. NANDA: Cultural Anthropology. Belmont, 1991.
 • H. NIXDORF in T. HAUSCHILD, ur.: Europäische Ethnologie. Theorie und Methodendiskussion aus ethnologischer un volkskundlicher Sicht. v: Ethnologische Paperbacks. Berlin, 1982.
 • J. PEOPLES in G. BAILEY: Humanity.An Introduction to Cultural Anthropology. St. Paul, 1994.
 • J. POIRER, ur.: Ethnologie général. Paris, 1968.
 • D. RIHTMAN-AUGUŠTIN: Etnologija naše svakodnevnice. Zagreb, 1988.
 • K. ROTH, ur.: Mit der Differenz zu Leben. Europäische Ethnologie und Interkulturelle Kommunikation. v: Münchner Beiträge zur Interkulturellen Kommunikation; Bd.1. München, 1996.
 • S. A. TOKAREV: Osnovy etnografi. Moskav, 1968.
 • G. WIEGELMANN: Theoretische Konzepte der Europäischen Ethnologie. Diskussion um Regeln und Modelle. v: Grundlagen der Europäischen Ethnologie; 1. Münster, 1991.
 • T. R. WILLIAMS: Cultural Anthropology. Englewood Cliffs, 1990.Etno je fletno je naslov samostojnega projekta, s katerim želim etnologijo približati ljudem!
Nastal je na lastno pobudo in je popolnoma samostojno delo. Zanj v celoti odgovarja spletni administrator in avtor Benjamin Bezek.
Strani so nekomercialne in res samo za dobro družbe. Vsakršne pripombe, pobude, pohvale ali morebitno sodelovanje je nadvse dobrodošlo.